دفاع آقای مهندس سیدحمیدرضا حیدری

آقای مهندس سیدحمیدرضا حیدری، دانشجوی ارشد آزمایشگاه بیومکاترونیک، دیروز از پایان‌نامه ارشد خود تحت عنوان «طراحی و کنترل فرآیند گرفتن اشیاء بوسیله پنجه رباتیک»، با نمره عالی دفاع کردند. ایشان ضمن انجام پروژه خود، بستر سخت‌افزاری را فراهم نمودند که در کنار مدل نرم‌افزاری که در آدامز توسعه دادند، توانست صحه‌گذاری خوبی بر نتایج روش کنترلی امپدانس-موقعیت در تماس نرم-نرم بین انگشتان و شیء نرم داشته باشد. حمیدرضا تاکنون یک مقاله در مجلات داخلی منتشر نموده است و مقاله دیگر او هم‌اکنون به مجلات تخصصی ارسال شده است و در حال داوری است. به ایشان صمیمانه تبریک می‌گوییم.

انتشار مقاله آقای نجفیان

از نتایج پایان‌نامه آقای سهراب نجفیان، مقاله‌ای با عنوان «Fourier-based quantification of renal glomeruli size using Hou transform and shape descriptors» در مجله «Computer Methods and Programs in Biomedicine» از انتشارات الزویر با ضریب تاثیر 2.503 در سال 2017 منتشر شده است که به ایشان تبریک می‌گوییم و آرزوی موفقیت بیشتر برای ایشان داریم.

سهراب در حال حاضر تحصیل خود را در مقطع دکترای دانشگاه ایالتی نیویورک، دانشکده اوپتومتری، در ایالات متحده آغاز کرده است که بدینوسیله به ایشان صمیمانه تبریک می‌گوییم و امیدواریم دوره پژوهشی و تحصیلی موفقیت‌آمیزی در این دانشگاه، کمافی‌السابق، داشته باشد.

دفاع آقای مهندس میرخانی

آقای مهندس سیدعلیرضا میرخانی، دانشجوی ارشد آزمایشگاه بیومکاترونیک، امروز از پایان‌نامه ارشد خود تحت عنوان «تحلیل سیگنالهای مغزی به منظور بررسی امکان‌پذیری ارتباط با پنجه رباتیک»، با نمره عالی دفاع کردند. ایشان ضمن انجام پروژه خود، روشی را ارائه نمودند که بر اساس آن احتمالاً قادر خواهیم بود به صورت زمان-واقعی و با حجم محاسبات پایین‌تر، با دستورات مربوط به تصور با سخت‌افزار ارتباط داشته باشیم که بسیار حایز اهمیت است. امکان‌پذیری این روش و کاربردی بودن آن در حال حاضر در دست بررسی است. به ایشان صمیمانه تبریک می‌گوییم و امیدواریم در باقی مراحل زندگی همواره موفق و موید باشند.

انتشار مقاله آقای حیدری

مقاله جدیدی از نتایج پایان‌نامه آقای سیدحمیدرضا حیدری با عنوان «شبیه‌سازی و کنترل امپدانس گیرش یک شیء الاستیک کروی بوسیله انگشتان نرم» در مجله علمی پژوهشی مکانیک مدرس منتشر شده است که به ایشان تبریک می‌گوییم و آرزوی موفقیت بیشتر برای ایشان داریم.

دفاع آقای مهندس رسایی‌فرد

آقای مهندس امیرعلی رسایی‌فرد، دانشجوی ارشد آزمایشگاه بیومکاترونیک، امروز از پایان‌نامه ارشد خود تحت عنوان «حل تحلیلی-تقریبی مساله حرکت نانوذرات مغناطیسی در محیط سیال»، با نمره عالی دفاع کردند. همچنین ایشان از نتایج حاصله از پروژه کارشناسی ارشد خود، مقاله‌ای در مجله علمی-تخصصی Journal of Molecular Liquids با ضریب تاثیر 3.648 تحت عنوان Homotopy-based solution of Navier-Stokes equations for two-phase flow during magnetic drug targeting منتشر کردند که بسیار حایز اهمیت است. به ایشان صمیمانه تبریک می‌گوییم و امیدواریم در باقی مراحل زندگی همواره موفق و موید باشند.

دفاع خانم مهندس حافظی

خانم مهندس سپیده حافظی، دانشجوی ارشد آزمایشگاه بیومکاترونیک، امروز از پایان‌نامه ارشد خود تحت عنوان «تحلیل سیگنال نبض به عنوان شاخص زیستی به منظور تشخیص بیماری» دفاع کردند. به ایشان صمیمانه تبریک می‌گوییم و امیدواریم در باقی مراحل زندگی همواره موفق و موید باشند.

دفاع آقای مهندس نجفیان

آقای مهندس سهراب نجفیان، دانشجوی ارشد آزمایشگاه بیومکاترونیک، امروز از پایان‌نامه ارشد خود تحت عنوان «تشخیص گلومرول با استفاده از پردازش هوشمند تصاویر کلیه»، با نمره عالی 20 دفاع کردند. به ایشان صمیمانه تبریک می‌گوییم و امیدواریم در باقی مراحل زندگی همواره موفق و موید باشند.

سلام دنیا! سلام آزمایشگاه بیومکاترونیک!

پس از حدود سه ماه تلاش بی‌وقفه، و زحمت‌های بی‌شمار، آزمایشگاه بیومکاترونیک سرانجام در مکان فعلی خود در دانشگاه، و نیز در آدرس فعلی خود در وب، برپا شد. امیدواریم که روزهای خوبی را به همراه دانشجویان و اعضای آزمایشگاه در پیش داشته باشیم و خروجی‌های پژوهشی در خوری به ارمغان آورد؛ توجه و توسل داریم به کریمه «لیس للانسان الا ما سعی» و نیز حدیث «ید الله مع الجماعة»…