دفاع آقای مهندس میرخانی

آقای مهندس سیدعلیرضا میرخانی، دانشجوی ارشد آزمایشگاه بیومکاترونیک، امروز از پایان‌نامه ارشد خود تحت عنوان «تحلیل سیگنالهای مغزی به منظور بررسی امکان‌پذیری ارتباط با پنجه رباتیک»، با نمره عالی دفاع کردند. ایشان ضمن انجام پروژه خود، روشی را ارائه نمودند که بر اساس آن احتمالاً قادر خواهیم بود به صورت زمان-واقعی و با حجم محاسبات پایین‌تر، با دستورات مربوط به تصور با سخت‌افزار ارتباط داشته باشیم که بسیار حایز اهمیت است. امکان‌پذیری این روش و کاربردی بودن آن در حال حاضر در دست بررسی است. به ایشان صمیمانه تبریک می‌گوییم و امیدواریم در باقی مراحل زندگی همواره موفق و موید باشند.