انتشارات

مقالات در مجلات علمی و تخصصی
 • بهنام یزدان خو؛ برهان بیگ زاده؛ افزایش شفافیت در سیستم‌های تله‌اپراتوری دوجانبه بر مبنای رویکرد مدل میانجی، مجله مهندسی مکانیک مدرس، دوره 17، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 273-283
 • برهان بیگ زاده؛ محمدرضا سبع پور؛ محمدرضا حائری یزدی؛ کنترل چرخش ربات دوپای سه‌بعدی با پایداری مجانبی بر پایه چرخش غیرفعال، مجله مهندسی مکانیک مدرس، دوره 16، شماره 4، تیر 1395، صفحه 205-212
 • B. Kamali Doostazad, S. Asiaei, B. Beigzadeh, Studying the Shear and Discharge Rate of Proteins in Microfluidic Junctions, Under Electrokinetic EffectsStudying the Shear and Discharge Rate of Proteins in Microfluidic Junctions, Under Electrokinetic Effects, International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology, 9 (4), 81-87, 2016
 • B. Beigzadeh, M. Belali Koochesfahani, Classification of Iranian traditional musical modes (DASTGÄH) with artificial neural network, Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics, 2 (2), 107-118, 2016
 • A. Imani, B. Beigzadeh, Robust control of spacecraft rendezvous on elliptical orbits: Optimal sliding mode and backstepping sliding mode approaches, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering, 230 (10), 1975-1989, 2016
 • H.A. Shirazi, M.R. Ayatollahi, B. Beigzadeh, Preparation and characterisation of hydroxyapatite derived from natural bovine bone and PMMA/BHA composite for biomedical applications, Materials Technology, 31 (8), 448-453, 2016
 • S. Azarfar, S. Movahedirad, A.A. Sarbanha, R. Norouzbeigi, B. Beigzadeh, Low cost and new design of transient hot-wire technique for the thermal conductivity measurement of fluids, Applied Thermal Engineering, 105, 142-150, 2016
 • M.R. Sabaapour, M.R. Hairi Yazdi, B. Beigzadeh, From Passive Dynamic Walking to Passive Turning of Biped walker, Journal of Computational Applied Mechanics, 47 (1), 24-34, 2016
 • M.R. Sabaapour, M.R. Hairi Yazdi, B. Beigzadeh, Passive dynamic turning in 3D biped locomotion: an extension to passive dynamic walking, Advanced Robotics, 30 (3), 218-231 1, 2016
 • محمد یوسفوند؛ برهان بیگ زاده؛ امیرحسین دوائی مرکزی؛ بررسی سیکل یک-تناوبی پایدار حرکت ربات دوپای غیرفعال صفحه‌ای الاستیک، مجله مهندسی مکانیک مدرس، دوره 16، شماره 6، شهریور 1395، صفحه 312-320
 • برهان بیگ زاده؛ مساله راه‌رفتن ربات معلول: رویکردی متفاوت به مساله راه رفتن ربات های دوپا، مجله مهندسی مکانیک مدرس، دوره 16، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 273-284
 • محمد رضا حائری یزدی؛ محمد رضا سبع پور؛ برهان بیگ زاده؛ کنترل راه رفتن پایدار مجانبی ربات دوپای سه بعدی به روش شکل دهی انرژی پتانسیل، مجله مهندسی مکانیک مدرس، دوره 15، شماره 9، آذر 1394، صفحه 261-270
 • B. Beigzadeh, A. Meghdari, On Dynamic Nonprehensile Manipulation of Multibody Objects, Scientia Iranica, 22 (2), 467-486, 2015
 • M.R. Sabaapour, M.R. Hairi Yazdi, B. Beigzadeh, Passive Turning Motion of 3D Rimless Wheel: Novel Periodic Gaits for Bipedal Curved Walking, Advanced Robotics, 29 (5), 375-384, 2015
 • M.R. Sabaapour, M.R. Hairi-Yazdi, B. Beigzadeh, Towards Passive Turning in Biped Walkers, Procedia Technology, 12, 98-104, 2014
 • A. Reihani, A. Ojaghi, S. Derakhshan and B. Beigzadeh, Shaft fatigue life and efficiency improvement of a micro cross flow turbine, Engineering Solid Mechanics, 2, 1-14, 2014
 • B. Beigzadeh, A. Meghdari, S. Sohrabpour, Passive dynamic object manipulation: A framework for passive walking systems, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part K: Journal of Multi-body Dynamics, 227 (2), 185-198, 2013
مقالات کنفرانس
 • B. Beigzadeh, M. Ilami, S. Najafian, Design and development of one degree of freedom upper limb exoskeleton, 3rd RSI International Conference on Robotics and Mechatronics (ICROM), 2015
 • فیروزه اصغرزاده، اردشیر کرمی محمدی، برهان بیگ‌زاده، طراحی ویلچیر روباتیک با قابلیت عبور از مانع بر اساس تئوری لیاپانوف، دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک، بهمن 1393، تهران، ایران
 • M. Falahi, B. Beigzadeh, Z. Bank, R. Rajabli, Design and Implementation of a Cognitive-Ergonomic Navigation Interface on an Optimized Holonomic Mechanism, IEEE SMC 2014, IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, October 5-8, 2014, San Diego, California, USA
 • M.R. Sabaapour, M.R. Hairi-Yazdi, B. Beigzadeh, Novel Periodic and Turning Motions in the Simplest Passive Walking Model, IMECE2014, 2014 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, November 14-20, 2014, Montreal, Canada
 • M.R. Sabaapour, M.R. Hairi-Yazdi, B. Beigzadeh, Turning Motions in the Simplest Passive Walking Model, ISME 2014, April 22-24, 2014, Ahwaz, Iran
اختراعات
 • برهان بیگ زاده و مهدی حلبیان، دستگاه متمركز كننده ميدان مغناطيسي ساكن جهت كنترل و جابجايي ميكرو/نانو ذرات مغناطيسي معلق در محيط سيال، شماره ثبت: 85277، تاریخ ثبت اظهارنامه: 1393/03/20
رساله های دکترا
 • محمدرضا سبع‌پور, تحلیل دینامیکی چرخش سه‌بعدی ربات‌های راه‌رونده غیرفعال با پایداری مجانبی، دی 1394 (استاد راهنما: دکتر محمدرضا حائری یزدی، استاد مشاور: دکتر برهان بیگ‌زاده)
پروژه های کارشناسی ارشد
 • آروین قاسمی, دسته بندي برخی سوء مزاج ها در طب سنتي، با استفاده از طيف سنجي FTIR خون
 • امیر رضوانیان, كنترل ذرات مغناطيسي در محيط سيال با هدف کنترل دمای تومور
 • مینا پورمختاری, پيش بيني و تشخيص حركت دست با كمك پردازش سيگنال EMG
 • تقی تقوی, شبيه سازي نبروگاه آبي كوچك و كنترل فركانس آن
 • حامد محمودی‌پیام, مدلسازی و شبیه‌سازی گردش میکروتوربین هندپیس دندانپزشکی، ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
 • سیدمحمد میرطالبی, طراحی و ساخت سیستم‌های پروتز فعال برای مفاصل پایین‌تنه
 • محمدسجاد سکوت, مدلسازی تولید سیگنال نبض و استخراج ویژگی‌های آن
 • جعفرالصادق فرحات, ساخت ماژول رديابي مسير گام‌برداري، ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
 • محمد یوسفی, طراحی مسیر برای رباتهای راه‌رونده نامتقارن بر اساس آنالیز گیت
 • معین نیک‌پور, کنترل سیستم‌های تله‌اپراتوری تحت شبکه اینترنت
 • امیرحسین مرادی, طراحي و ساخت راه‌رونده غيرفعال روي سطح شيبدار، ۳۰ آبان ۱۳۹۷ (استاد راهنمای همکار: دکتر حایری یزدی، دانشگاه تهران)
 • محمد حسینی‌صفت, طراحی و ساخت پروتز/اورتزهای نیمه‌فعال و فعال
 • مرتضی اسلامی, تشخيص هوشمند موارد پاتولوژيك از طريق تصاوير ميكروسكوپي كبد، ۱۴ آبان ۱۳۹۷ (استاد راهنما: دکتر دوایی مرکزی، استاد مشاور: دکتر بیگ‌زاده)
 • محمدامین نیک‌منش, پيش‌بيني حركت دست به‌وسيله تحليل سيگنال‌هاي EMG، ۲۷ فروردین ۱۳۹۷
 • سمانه بدری, تشخيص جهت محرك بصري از طريق پردازش سيگنال‌هاي مغزي، ۱۵ اسفند ۱۳۹۶
 • بهنام یزدان‌خو, طراحي يك سيستم تله‌اپراتوري با استفاده از رويكردهاي كنترل پيش‌بين، ۱۹ تیر ۱۳۹۷
 • سیدحمیدرضا حیدری, طراحی و کنترل مساله گرفتن اشیاء بوسیله پنجه رباتیک، ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ (استاد راهنمای همکار: دکتر ریاحی)
 • امیرعلی رسایی‌فرد, حل تحلیلی-تقریبی مساله جابجایی نانوذرات مغناطیسی در محیط سیال
 • سهراب نجفیان, تشخیص گلومرول با استفاده از پردازش هوشمند تصاویر کلیه، اسفند 1395 (استاد راهنمای همکار: دکتر ریاحی)
 • سپیده حافظی, تحلیل سیگنال نبض به عنوان شاخص زیستی به منظور تشخیص بیماری، اسفند 1395
 • سیدعلیرضا میرخانی, تحلیل سیگنالهای مغزی به منظور بررسی امکان‌پذیری ارتباط با پنجه رباتیک، (استاد راهنمای همکار: دکتر دوائی مرکزی)، تیرماه 1396
 • علی حیدری, بومی‌سازي طراحی و ساخت توربين هندپيس دندانپزشكی، آذر 1395
 • سیدعلیرضا رضوی, تحليل ديناميكی و كنترل راه‌رفتن ربات‌های دوپا با ساختار نامتقارن، مهر 1395
 • مجتبی بلالی کوچصفهانی, تشخيص وقوع و كنترل اختلالات گفتاری با استفاده از تحليل سيگنالهاي عصبي-عضلانی، شهریور 1395 (استاد راهنمای همکار: دکتر درخشان)
 • عرفان مداح, مدلسازي پاي ديابتي براي پيش بيني نواحي مستعد ايجاد زخم، شهریور 1395
 • بابک کمالی دوست‌آزاد, شبيه ميكروسيالاتي كينتيك واكنش جذب سطحي پروتئينهاي برچسب خورده بوسيله كوانتوم دات ها، خرداد 1395 (استاد راهنمای همکار: دکتر آسیایی)
 • علی ساریخانی, مطالعه جداسازی سلول‌ها به کمک دای‌الکتروفورسیس و مقایسه با سایر روش‌ها، خرداد 1395 (استاد راهنمای همکار: دکتر آسیایی)
 • محمد یوسفوند, تحليل حركت ربات‌های دوپای غيرفعال با لينك‌های الاستيك، فروردین 1395 (استاد راهنمای همکار: دکتر دوایی مرکزی)
 • محمد مغاره, دسته بندي و مقايسه سيگنال هاي بصري از سيستم عصبي مغز انسان، شهریور 1394
 • شاهین فلاحی, كنترل فركانس نيروگاههاي آبي ميكرو با استفاده از كنترلرهاي صنعتي، فروردین 1394 (استاد راهنمای همکار: دکتر درخشان)
 • مهدی عیلامی, طراحي و كنترل اگزواسكلت رباتيك اندام فوقاني: بازوي رباتيك، اسفند 1393
 • مهدی حلبیان, حركت و جابجايی نانو ذرات مغناطيسی در محيط سيال، اسفند 1393
 • علیرضا خدیرچمازکتی, دسته‌بندی مزاجها از ديدگاه طب سنتي و بررسي ارتباط آنها با موسيقي سنتي بر اساس رويكرد اسپكترومتري FTIR، آبان 1393
 • داریوش ضیاءشمامی, مدل‌سازی و شبيه‌سازی كارتريج هندپيس روتاری دوربالا، مهر 1393 (استاد راهنمای همکار: دکتر درخشان)
پروژه های کارشناسی
 • نوشین فربود, ساخت نمونه مفهومی دستگاه ردیاب مردمک چشم، اسفند 1398
 • مهشاد کدخدازاده, مدلسازی دست در سیستم‌های هدایت از راه دور
 • میلاد امیری, سيستم ردياب خورشيدي در نيروگاه هاي حرارتي خورشيدي
 • میلاد قاسمی, تحلیل و مدلسازی و ساخت ربات‌ ماهی‌شکل، اسفند 1396
 • مصطفی ولدی, تحلیل و مدلسازی و ساخت ربات‌ ماهی‌شکل، آبان 1396
 • محمدامین دوبحری, مطالعه طراحی بهینه‌ هندپیس روتاری دندان‌پزشکی، شهریور 1396
 • مصطفی خانه‌دار, ساخت سیستم کنترل حرکت ذرات مغناطیسی، آبان 1396
 • ابراهیم قاسم موسی, طراحی، مطالعه، و ساخت مکانیزمهای حرکتی، 1395
 • محمدسجاد سکوت, تحليل سيگنال مكانيكی نبض به منظور استخراج ويژگی‌های آن برای استفاده در تشخيص بيماری‌های مختلف، 1395
 • میلاد زلفی‌پور, طراحي و ساخت برد روان پيامكي، 1395
 • اصلان بافهم علمداری, شبيه‌سازی و تحليل سينماتيكی و ديناميكی ربات موازي 6 محور، 1394
 • حسام آمی‌احمدی, بررسي رفتار ذرات مغناطيسي در محيط سيال، 1394
 • رضا فرساداسدی, مدل سازی، كنترل و ساخت ربات سيار چرخدار با مدل پاندول معكوس، 1394
 • صابر کاظمی‌نصب, بررسي سيگنال‌های قلب و ساخت دستگاه الكتروكارديوگراف، 1393
 • علیرضا نویداصل, طراحي و ساخت دربازكن هوشمند، 1393
 • مجتبی بلالی کوچصفهانی, دسته‌بند هوشمند دستگاه‌های موسيقی سنتی ايرانی به كمك شبكه‌های عصبی مصنوعی، آبان 1392
 • مجید ملامحمدا, امكان‌سنجی ساخت طيف‌سنج و كاربرد آن در سيستم‌های بيولوژيكی، آبان 1392
 • محمدرضا نجاتی, طراحي مفهومي ماشين شستشوي زير آب بدنه كشتي هاي بسيار بزرگ، آبان 1392
 • مسعود معین‌زاده, طراحي و ساخت سيستم رباتيك تقليد مسير، آبان 1392
 • بتول کیالی, كنترل بهينه حركت صندلي چرخدار با قابليت عبور از موانع، شهریور 1391