دروس ارائه شده

بیواینسترومنت

درس بیواینسترومنت یا ابزاردقیق تجهیزات پزشکی به طور اخص برای دانشجویان کارشناسی ارشد بیومکانیک ارائه می‌گردد و در آن با ارائه مفاهیم کلی مکاترونیک و اندازه‌گیری، سیستم‌های اندازه‌گیری بیومدیکال را مورد بررسی قرار می‌دهیم … (بیشتر)

کنترل غیرخطی

درس کنترل غیرخطی از دروس تحصیلات تکمیلی است که به مباحث کنترل در سیستم‌های غیرخطی می‌پردازد … (بیشتر)

مکاترونیک

این درس اولین درس از دروس گرایش مکاترونیک در تحصیلات تکمیلی است. سایر دانشجویان تحصیلات تکمیلی مهندسی مکانیک نیز می‌توانند این درس را اخذ نمایند … (بیشتر)

دروس کارشناسی
کنترل اتوماتیک

کنترل اتوماتیک، پس از دروس دینامیک و ارتعاشات مطرح می‌شود و در آن دانشجویان به مطالعه رفتار دینامیکی سیستم‌های خطی و کنترل آن در حوزه فرکانس می‌پرازند … (بیشتر)

مقدمه‌ای بر مکاترونیک

در این درس مباحث مربوط به درس مکاترونیک ارشد به طور مقدماتی مطرح می‌شود و از مطرح کردن آنالیزهای دقیق سیستم‌ها اجتناب می‌گردد. هدف از این درس آشنایی دانشجویان با سیستم‌های مکاترونیکی است … (بیشتر)

دینامیک ماشین

این درس از سری دروس اصلی دوره کارشناسی مهندسی مکانیک است که توصیه می‌گردد دانشجویان در ترم چهارم آن را اخذ نمایند. در این درس روش‌های تحلیل سینماتیکی و دینامیکی مکانیزم‌های صفحه‌ای مورد مطالعه قرار می‌گیرد و نیز برخی مکانیزم‌های خاص و پرکاربرد نیز به طور ویژه مورد بررسی قرار خواهد گرفت … (بیشتر)