اعضای آزمایشگاه

مدیر آزمایشگاه
دکتر برهان بیگ‌زاده
دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
همکاران
دکتر محمد کمالی‌نژاد
دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشجویان دکتری
علیرضا خدیرچمازکتی
کاندیدای دکتری
بررسی مساله بایندینگ بوسیله تحلیل سیگنال‌های مغزی
مهدی حلبیان
کاندیدای دکتری
مدلسازی عددی و تحلیلی جابجایی ریزذرات مغناطیسی
اشکان ولی
کاندیدای دکتری
طراحی و ساخت مکانیزمهای توانبخشی با درجات آزادی کم (بهینه)
بهنام یزدانخو
دانشجوی دکتری
کنترل بهینه و مقاوم تله آپریشن: کار بر روی پروپوزال
محمدسجاد سکوت
دانشجوی دکتری
پردازش سیگنالهای بیولوژیک: کار بر روی پروپوزال
عامر مطرود عمران
دانشجوی دکتری
سیستمهای توانبخشی بهینه: کار بر روی پروپوزال
مبین صالحی
دانشجوی دکتری
بررسی ریزرباتهای مغناطیسی: کار بر روی پروپوزال
دانشجویان کارشناسی ارشد
سئودا متولی
دانشجوی ارشد
بررسي و مطالعه رفتار مفز در مساله جستجوي بصري
ریحانه چگینی
دانشجوی ارشد
مدلسازي هم زمان سيستم توانبخشي راه رفتن به همراه كاربر
زکیه منصوری
دانشجوی ارشد
كنترل مقاوم سيستم های PDE - كنترل دماي بافت تومور
ریحانه سادات نجابت
دانشجوی ارشد
بررسی روشهای غیرتهاجمی سنجش قندخون
ماهان جابری
دانشجوی ارشد
توانبخشی بر اساس سیستمهای راه رونده غیرفعال
علیرضا راست گردانی
دانشجوی ارشد
طراحی و ساخت بهینه سیستم Eye Tracker
مرتضی قیاسی
دانشجوی ارشد
سیستمهای جابجایی ریزرباتهای مغناطیسی
آذین عباسی
دانشجوی ارشد
مطالعه عملکرد قلب و اثرات آن بر سیگنال نبض
سام خاکپور
دانشجوی ارشد
طراحی و ساخت سیستم توانبخشی بهینه
مبینا تقدسی
دانشجوی ارشد
منیپولیشن رباتهای مبتنی بر سیالات مغناطیسی
دانشجویان کارشناسی
مهدی نوذری
دانشجوی کارشناسی
طراحی و ساخت نمونه مفهومی دستگاه فلوروسکوپی
نگین سادات هاشم آبادی
دانشجوی کارشناسی
مکانیزمهای تولید میدان مغناطیسی کنترل شده
ارشیا شیخ حسنی
دانشجوی کارشناسی
پردازش تصاویر گرفته شده از دستگاه فلوروسکوپی
علی باقری
دانشجوی کارشناسی
بررسی سیستمهای دارورسانی مغناطیسی
زهرا براتی
دانشجوی کارشناسی
سیستمهای توانبخشی رباتیک مبتنی بر سیستمهای غیرفعال
فارغ‌التحصیلان
تحصیلات تکمیلی
کارشناسی
 • دکتر محمدرضا سبع‌پور، فارغ‌التحصیل دکتری در 1394، دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی مکانیک
 • آروین قاسمی، فارغ‌التحصیل ارشد در شهریور ‍‍۱۳۹۷
 • امیر رضوانیان، فارغ‌التحصیل ارشد در شهریور ‍‍۱۳۹۹
 • مینا پورمختاری، فارغ‌التحصیل ارشد در شهریور ‍‍۱۳۹۹
 • تقی تقوی، فارغ‌التحصیل ارشد در فروردین ۱۳۹۹
 • حامد محمودی‌پیام، فارغ‌التحصیل ارشد در شهریور ۱۳۹۷
 • سیدمحمد میرطالبی، فارغ‌التحصیل ارشد در خرداد ‍‍۱۳۹۷
 • محمدسجاد سکوت، فارغ‌التحصیل ارشد در شهریور ‍‍۱۳۹۷
 • جعفرالصادق فرحات، فارغ‌التحصیل ارشد در خرداد ۱۳۹۷
 • محمد یوسفی،
 • معین نیک‌پور، فارغ‌التحصیل ارشد در اسفند ‍‍۱۳۹۷
 • امیرحسین مرادی، فارغ‌التحصیل ارشد در آبان ۱۳۹۷
 • محمد حسینی‌صفت،
 • مرتضی اسلامی، فارغ‌التحصیل ارشد در آبان ۱۳۹۷
 • محمدامین نیک‌منش، فارغ‌التحصیل ارشد در فروردین ۱۳۹۷
 • سمانه بدری، فارغ‌التحصیل ارشد در اسفند ۱۳۹۶
 • بهنام یزدان‌خو، فارغ‌التحصیل ارشد در تیر ‍‍۱۳۹۷؛ اکنون دانشجوی دکتری در دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران
 • سیدحمیدرضا حیدری، فارغ‌التحصیل ارشد در شهریور 1396
 • امیرعلی رسایی‌فرد، فارغ‌التحصیل ارشد در اردیبهشت 1396
 • سهراب نجفیان، فارغ‌التحصیل ارشد در 17 اسفند 1395؛ سپس دانشجوی دکتری در دانشگاه ایالتی نیویورک، آمریکا
 • سپیده حافظی، فارغ‌التحصیل ارشد در 24 اسفند 1395
 • سیدعلیرضا میرخانی، فارغ‌التحصیل ارشد، 19 تیرماه 1396
 • علی حیدری، فارغ‌التحصیل ارشد در 1395؛ هم‌اکنون مشغول به کار در انجمن دندانپزشکی ایران
 • سیدعلیرضا رضوی، فارغ‌التحصیل ارشد در 1395
 • مجتبی بلالی کوچصفهانی، فارغ‌التحصیل ارشد در 1395
 • عرفان مداح، فارغ‌التحصیل ارشد در 1395
 • بابک کمالی دوست‌آزاد، فارغ‌التحصیل ارشد در 1395
 • علی ساریخانی، فارغ‌التحصیل ارشد در 1395
 • محمد یوسفوند، فارغ‌التحصیل ارشد در 1395
 • محمد مغاره، فارغ‌التحصیل ارشد در 1394
 • شاهین فلاحی، فارغ‌التحصیل ارشد در 1394
 • مهدی عیلامی، فارغ‌التحصیل ارشد در 1393؛ سپس دانشجوی دکتری در دانشگاه ایالتی آریزونا، دانشکده مهندسی مکانیک، آمریکا
 • مهدی حلبیان، فارغ‌التحصیل ارشد در 1393؛ سپس دانشجوی دکتری در آزمایشگاه بیومکاترونیک و مهندسی شناختی
 • علیرضا خدیرچمازکتی، فارغ‌التحصیل ارشد در 1393؛ سپس دانشجوی دکتری در آزمایشگاه بیومکاترونیک و مهندسی شناختی
 • داریوش ضیاءشمامی، فارغ‌التحصیل ارشد در 1393؛ سپس دانشجوی دکتری در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشکده مهندسی مکانیک
 • نوشین فربود، فارغ‌التحصیل کارشناسی در 1398
 • مهشاد کدخدازاده، فارغ‌التحصیل کارشناسی در 1397
 • میلاد امیری، فارغ‌التحصیل کارشناسی در 1397
 • میلاد قاسمی، فارغ‌التحصیل کارشناسی در 1396
 • مصطفی ولدی، فارغ‌التحصیل کارشناسی در 1396؛ سپس دانشجوی ارشد در دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک
 • محمدامین دوبحری، فارغ‌التحصیل کارشناسی در 1396
 • مصطفی خانه‌دار، فارغ‌التحصیل کارشناسی در 1396؛ سپس دانشجوی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی مکانیک
 • ابراهیم قاسم موسی، فارغ‌التحصیل کارشناسی در 1395؛ سپس دانشجوی ارشد در دانشگاه بیروت، دانشکده فنی و مهندسی
 • محمدسجاد سکوت، فارغ‌التحصیل کارشناسی در 1395؛ سپس دانشجوی ارشد در آزمایشگاه بیومکاترونیک و مهندسی شناختی
 • میلاد زلفی‌پور، فارغ‌التحصیل کارشناسی 1395؛ سپس دانشجوی ارشد دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی مکانیک
 • اصلان بافهم علمداری، فارغ‌التحصیل کارشناسی در 1394؛ سپس دانشجوی ارشد در دانشگاه ایالتی اوهایو، دانشکده مهندسی پزشکی
 • حسام آمی‌احمدی، فارغ‌التحصیل کارشناسی در 1394؛ سپس دانشجوی ارشد در دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک
 • رضا فرساداسدی، فارغ‌التحصیل کارشناسی در 1394؛ سپس دانشجوی ارشد در دانشگاه کارولینای غربی، دانشکده مهندسی و فناوری، آمریکا
 • صابر کاظمی‌نصب، فارغ‌التحصیل کارشناسی در 1393؛ سپس دانشجوی ارشد در دانشگاه تهران، دانشکده علوم و فنون نوین
 • علیرضا نویداصل، فارغ‌التحصیل در 1393؛ سپس دانشجوی ارشد در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی هوافضا
 • اشکان اوجاقی، فارغ‌التحصیل کارشناسی در 1393؛ سپس دانشجوی ارشد در دانشگاه یورک کانادا؛ هم‌اکنون دانشجوی دکتری در دانشگاه صنعتی جورجیا (جورجیاتک)، دانشکده مهندسی پزشکی، آمریکا
 • امین ریحانی، فارغ‌التحصیل کارشناسی در 1393؛ سپس دانشجوی ارشد-دکتری در دانشگاه میشیگان، دانشکده مهندسی مکانیک، آمریکا
 • مجتبی بلالی کوچصفهانی، فارغ‌التحصیل کارشناسی در 1392؛ سپس دانشجوی کارشناسی ارشد در آزمایشگاه بیومکاترونیک و مهندسی شناختی
 • مجید ملامحمدا، فارغ‌التحصیل کارشناسی در 1392؛ سپس دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیر، دانشکده مهندسی هوافضا
 • محمدرضا نجاتی، فارغ‌التحصیل کارشناسی در 1392؛ سپس دانشجوی ارشد در دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک
 • مسعود معین‌زاده، فارغ‌التحصیل کارشناسی در 1392؛ سپس دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی مکانیک
 • بتول کیالی، فارغ‌التحصیل کارشناسی در 1391